هميشه وقي عصبانيم برام مشكله كه عصبانيتم رو غايم كنم. هميشه سريع كاري رو ميكنم كه به اصطلاح دلم رو خنك كنه. ولي تازگي فهميدم كه اينجوري قلبم رو به درد ميارم. چرا من اينقدر حساسم ?

/ 0 نظر / 6 بازدید