# پرشین_بلاگ
آدم هميشه به چيزايی ميرسه که زياد نميخوادشون. چیزی رو که واقعا ميخوای خيلی خيلی سخت بهش ميرسی
/ 0 نظر / 0 بازدید