تا حالا شده از موفقيت بترسيد ؟ شده از نزديك شدن به اينده بترسيد ؟ شده وقتي اسم اينده مياد حواستونو پرت كنين كه بهش فكر نكين ؟ شده حس كنين واقعا بزرگ شدين ؟ شده حس كنين كه اون دنياي قشنگ بي خيالي داره تموم ميشه ؟ من همه اينا رو دارم حس ميكنم.

/ 0 نظر / 5 بازدید